Menu
Zapytanie ofertoweAtest PZHBAZALT - GRACZE

Jak prawidłowo przyklejać płyty styropianowe do ściany?


Na przygotowaną płytę styropianową nakładamy zaprawę klejącą metodą pasmowo – punktową. Pasma zaprawy klejącej umieszczamy w odległości około 3 cm od krawędzi styropianu w celu uniknięcia po przyklejeniu płyty wypływaniu zaprawy poza krawędzie. Na pozostałej powierzchni styropianu nakładamy zaprawę metodą punktową w formie placków. Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca powinna pokrywać min. 40% powierzchni płyty, a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 10mm. Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy niezwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie pacą, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. W przypadku wypłynięcia zaprawy klejącej poza krawędzie klejonej płyty, należy jej nadmiar usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, oraz wprowadzanie korekt ułożenia płyt po upływie kilkunastu minut. Płyty styropianowe należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi, z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. GRA - STYR Dział Handlowy

Aktualności
Witamy na stronie GRA - STYR. Mamy nadzieję, żę będzie ona pomocna w zapoznaniu się z naszą ofertą. W razie jakichkolwiek pytań lub uwag zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego.
Kontakt

Gra-Styr
Gracze, woj. opolskie
tel. 77 4609 038

Sekretariat:101
Kierownik zakładu: 102
Dział handlowy: 103
104
Fax: 106


Copyright by www.grastyr.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.